15 Feb 2009

Adoptie vanuit Kazachstan naar Nederland

Categorie: Column,Handig op reis — lammert @ 11:10

De laatste tijd ontvang ik veel verzoeken van Nederlanders voor informatie of bijstand bij het adopteren van kinderen vanuit Kazachstan naar Nederland. Ik denk dat deze discussie van het Kazachstan forum daar aan bijgedragen heeft. Hierin wordt ik bij naam genoemd als iemand die goede informatie zou hebben om te helpen.

Al deze vragen laat ik principiëel onbeantwoord.

Internationale adoptie is één van de meest ingrijpende handelingen die kunnen worden gedaan in het leven van een jong kind. Een kind wordt daarbij permanent uit het zicht en de cultuur van zijn biologische ouders gehaald. Dit proces is niet omkeerbaar. Televisieprogramma’s als Spoorloos laten zien dat dit proces helaas bij een deel van de kinderen permanente schade aanricht.

Om voldoende waarborgen te geven aan het kind wordt adoptie naar Nederland gereguleerd via verdragen tussen landen onderling, en door bemiddeling van deskundige adoptieorganisaties. Tussen Nederland en Kazachstan zijn geen verdragen waarin adoptie geregeld wordt, en evenmin zijn er in Nederland adoptieorganisaties met ervaring van adoptie vanuit Kazachstan. In België is die situatie anders en is adoptie vanuit Kazachstan een relatief normaal verschijnsel.

Gezien de onomkeerbaarheid van de gevolgen van internationale adoptie ben ik van mening dat een dergelijk proces omgeven dient te zijn door zowel een sluitend wettelijk kader, als ook door een goede sociale begeleiding en screening van zowel de aanstaande ouders, als de organisatie die vanuit Kazachstan de adoptie begeleidt. Bij adoptie vanuit Kazachstan naar Nederland missen zowel dit wettelijke kader als de sociale begeleiding en controle, waardoor in mjin optiek adoptie van Kazachstan moet worden gezien als een persoonlijke activiteit van de aanstaande ouders, zonder controle en begeleiding vooraf en achteraf.

Als ouder van twee kinderen ben ik van mening dat het niet uitmaakt voor het geven van liefde aan het kind welke eigenschappen een kind heeft. Dat wil zeggen welke kleur het heeft, of het een meisje of een jongetje is en bij adoptie, uit welk land het kind komt. Bij aanstaande ouders uit Nederland die besloten hebben een kind uit Kazachstan te adopteren maakt dat kennelijk wel uit. Anders hadden ze in mijn opinie wel gekozen voor een adoptie uit één van de landen waarbij adoptie uit Nederland wel omgeven is door de benodigde wettelijke en sociale vangnetten. Er moeten dus kennelijk andere redenen zijn waarom aanstaande ouders kiezen om ondanks dat toch een kind uit Kazachstan te willen adopteren. Ik kan een aantal mogelijke redenen bedenken.

  • De ouders voldoen niet aan het wettelijke kader dat rond een adoptie geldt
  • De ouders voldoen niet aan de criteria voor de sociale screening door de adoptie organisatie
  • De ouders vinden adoptie via de reguliere kanalen te duur
  • Kindersmokkel

Sommige van deze redenen vind ik niet doorslaggevend, anderen ronduit verwerpelijk. Vandaar dat ik heb besloten geen enkele medewerking te verlenen aan mensen die kinderen vanuit Kazachstan naar Nederland willen adopteren. Dit gaat zover dat ik zelfs geen email terugschrijf. Mensen die kinderen vanuit Kazachstan naar Nederland willen adopteren staan wat mij betreft letterlijk alleen.

Lammert

22 queries. 0.200 seconds.