18 Apr 2006

Een lekke benzinetank

Categorie: Dagelijkse leven — lammert @ 9:36

Vandaag gaan we weer bezig met het bouwrijp maken van ons bouwterrein. Mijn schoonvader is al om zes uur in de ochtend opgestaan om de bulldozer gereed te maken en naar het perceel te rijden. De vrachtwagen ondergaat nog een kleine reparatie, er is namelijk een scheurtje in de benzinetank ontdekt. Hoewel de benzine er nog niet met grote hoeveelheden uitloopt heb ik de tank gisteren geleegd en onder de vrachtwagen vandaan gehaald zodat we hem vandaag kunnen repareren. Het zal waarschijnlijk lassen of solderen worden, maar eerst is het zaak om de bak volledig benzinedamp vrij te krijgen. Benzine in gasvorm in de juiste hoeveelheid gemengd met lucht is een ideaal explosief waarbij dynamiet verbleekt. Ooit heb ik eens gelezen in een boek over veiligheid aan boord van schepen dat de damp van 300 gram benzine in goede menging met lucht een explosiekracht heeft die gelijk staat aan 10 kilo dynamiet. Het is niet voor niets dat op schepen praktisch altijd dieselmotoren worden toegepast en bijna nooit benzinemotoren. Ik heb niet echt de behoefte om de explosiekracht van benzine uit te proberen, vandaar dat ik de benzinetank grondig heb doorgelucht.

Het uitblazen van een benzinetank is nog niet zo eenvoudig, want benzinetanks zijn er voor gemaakt om zo vloeistof- en gasdicht als mogelijk te zijn. De oude stofzuiger uit de Sovjettijd biedt echter uitkomst. Dit is een stofzuiger waarbij—net als bij oude Europeese modellen—de slang zowel aan de zuig- als aan de blaaszijde kan worden gemonteerd. Door de slang aan de blaaszijde te monteren en vijftien minuten lucht in de tank te blazen verdwijnen alle restanten van benzinedampen. Overigens is dit een truc die ik niet zelf heb bedacht. De onderzeeër Triëste waarmee in de diepste troggen van de oceanen is gedoken maakte gebruik van benzine als drijfmiddel in de grote tank waar de capsule met bemanning onder hing. Benzine is lichter dan water en moeilijk samendrukbaar, waardoor het een goed drijfmedium is. Na elke duik werd de tank geleegd en vervolgens met perslucht benzinedamp-vrij geblazen.

Voor wie de truc met de stofzuiger ook eens wil proberen: doe het nooit met de slang aan de zuigzijde van de stofzuiger! De benzinedampen worden dan langs de vonkende elektromotor van de stofzuiger gezogen met een zekere explosie tot gevolg. Zeg niet dat ik niet gewaarschuwd heb.

22 queries. 0.484 seconds.