30 Dec 2009

Nieuwe borduur website

Categorie: Website ontwikkeling — lammert @ 22:41

Dat er al maanden geen levensteken van mij te horen is via dit medium wil niet zeggen dat ik stil zit. Met name in de zomermaanden is het bij ons in Kazachstan zo druk geweest met toeristen dat er nauwelijks tijd was om iets interessants te beleven, laat staan om daarover ook nog een verhaal op het internet te schrijven.

Maar de seizoenen wisselen en het is nu winter waardoor ik mij weer met een aantal meer computergebonden activiteiten kan bezighouden. Eén daarvan is het maken en onderhouden van websites.

Sinds vandaag is er een nieuwe telg in de lucht met de naam Pic2Pat. Via die website kun je foto’s gratis zelf omzetten naar borduurpatronen. Iets heel anders dan de sites over computertechniek en reizen die ik tot nu toe voornamelijk maakte, maar hier zijn ongetwijfeld ook belangstellenden voor.

16 Jun 2009

Gerard Borgeld reizen failliet

Categorie: Column — lammert @ 5:42

Ik wil niet claimen dat ik voorspellende gaven heb, maar al in 2005 gaf ik aan dat ik het niet vreemd zou vinden als Gerard Borgeld reizen op de fles zou gaan. Dat is er nu van gekomen. Op 9 juni jl. is het faillissement van de keten aangevraagd. Zie verder www.toerismenieuws.nl/?p=322

27 Apr 2009

Lammert op WereldNet

Categorie: Column,Dagelijkse leven — lammert @ 8:19

Vanmiddag om 14:45 is op Radio 1 een uitzending van WereldNet te beluisteren. WereldNet is een dagelijkse rubriek in Villa VPRO in samenwerking met de wereldomroep waarin per dag twee in het buitenland wonende Nederlanders hun visie op het lokale nieuws in dat land geven. Vandaag zijn Roemenië en Kazachstan aan de beurt. Voor Kazachstan zal ik het onderwerp voor mijn rekening nemen. De bedoeling is dat op die manier elke zes tot acht weken ander nieuws uit dit deel van Centraal Azië te horen is.

21 Apr 2009

Tellen is moeilijk, ook voor programmeurs

Categorie: Website ontwikkeling — lammert @ 7:53

Waar veel mensen het moeilijk hebben om uit het hoofd te rekenen blijken nu ook computers—of liever gezegd hun programmeurs—daar last van te hebben. Normaliter gebruik ik www.nu.nl als één van mijn bronnen van dagelijks nieuws. In de kolom van best bekeken video’s kwam ik daar het volgende lijstje tegen:

Telfout op www.nu.nl

18 Apr 2009

IJsje eten

Categorie: Foto's van Isabel,Foto's van Nathalie — lammert @ 12:39

Wat is er leuker dan samen op de trap een ijsje eten?

IJsje eten op de trap

15 Feb 2009

Adoptie vanuit Kazachstan naar Nederland

Categorie: Column,Handig op reis — lammert @ 11:10

De laatste tijd ontvang ik veel verzoeken van Nederlanders voor informatie of bijstand bij het adopteren van kinderen vanuit Kazachstan naar Nederland. Ik denk dat deze discussie van het Kazachstan forum daar aan bijgedragen heeft. Hierin wordt ik bij naam genoemd als iemand die goede informatie zou hebben om te helpen.

Al deze vragen laat ik principiëel onbeantwoord.

Internationale adoptie is één van de meest ingrijpende handelingen die kunnen worden gedaan in het leven van een jong kind. Een kind wordt daarbij permanent uit het zicht en de cultuur van zijn biologische ouders gehaald. Dit proces is niet omkeerbaar. Televisieprogramma’s als Spoorloos laten zien dat dit proces helaas bij een deel van de kinderen permanente schade aanricht.

Om voldoende waarborgen te geven aan het kind wordt adoptie naar Nederland gereguleerd via verdragen tussen landen onderling, en door bemiddeling van deskundige adoptieorganisaties. Tussen Nederland en Kazachstan zijn geen verdragen waarin adoptie geregeld wordt, en evenmin zijn er in Nederland adoptieorganisaties met ervaring van adoptie vanuit Kazachstan. In België is die situatie anders en is adoptie vanuit Kazachstan een relatief normaal verschijnsel.

Gezien de onomkeerbaarheid van de gevolgen van internationale adoptie ben ik van mening dat een dergelijk proces omgeven dient te zijn door zowel een sluitend wettelijk kader, als ook door een goede sociale begeleiding en screening van zowel de aanstaande ouders, als de organisatie die vanuit Kazachstan de adoptie begeleidt. Bij adoptie vanuit Kazachstan naar Nederland missen zowel dit wettelijke kader als de sociale begeleiding en controle, waardoor in mjin optiek adoptie van Kazachstan moet worden gezien als een persoonlijke activiteit van de aanstaande ouders, zonder controle en begeleiding vooraf en achteraf.

Als ouder van twee kinderen ben ik van mening dat het niet uitmaakt voor het geven van liefde aan het kind welke eigenschappen een kind heeft. Dat wil zeggen welke kleur het heeft, of het een meisje of een jongetje is en bij adoptie, uit welk land het kind komt. Bij aanstaande ouders uit Nederland die besloten hebben een kind uit Kazachstan te adopteren maakt dat kennelijk wel uit. Anders hadden ze in mijn opinie wel gekozen voor een adoptie uit één van de landen waarbij adoptie uit Nederland wel omgeven is door de benodigde wettelijke en sociale vangnetten. Er moeten dus kennelijk andere redenen zijn waarom aanstaande ouders kiezen om ondanks dat toch een kind uit Kazachstan te willen adopteren. Ik kan een aantal mogelijke redenen bedenken.

  • De ouders voldoen niet aan het wettelijke kader dat rond een adoptie geldt
  • De ouders voldoen niet aan de criteria voor de sociale screening door de adoptie organisatie
  • De ouders vinden adoptie via de reguliere kanalen te duur
  • Kindersmokkel

Sommige van deze redenen vind ik niet doorslaggevend, anderen ronduit verwerpelijk. Vandaar dat ik heb besloten geen enkele medewerking te verlenen aan mensen die kinderen vanuit Kazachstan naar Nederland willen adopteren. Dit gaat zover dat ik zelfs geen email terugschrijf. Mensen die kinderen vanuit Kazachstan naar Nederland willen adopteren staan wat mij betreft letterlijk alleen.

Lammert

12 Jan 2009

Leuke site over bouwen

Categorie: Column — lammert @ 2:00

Melde ik in mijn vorige bericht al over Knooble, zij hebben een andere leuke site met foto’s hoe het er in de bouw eigenljk niet moet toegaan. Deze site heet www.bouwfouten.com en is een aanrader wanneer je eens een halfuurtje foto’s wilt kijken van wat er allemaal bij het bouwen mis kan gaan.

Bouwbesluit op non-actief

Categorie: Column — lammert @ 1:46

Een dikke twee jaar geleden heb ik al eens aandacht besteed aan de bouwstandaarden in de landen van de voormalige Sovjet Unie. Elk land heeft wel een standaardisatiebureau dat zich hier mee bezighoudt en standaarden opstelt. De meest bekende is waarschijnlijk de Duitse DIN, maar ook in Nederland hebben we de NEN standaarden van het Nederlands Normalisatie Instituut. Sinds de invoering van het Bouwbesluit zijn de normen van het NNI min of meer wet geworden. Je moet bij je het bouwen of verbouwen houden aan de regels die in de NEN normen zijn vastgelegd, anders ben je strafbaar.

Er is echter één probleem, op de NEN normen rust auteursrecht van het NNI en die moet je daarom eerst kopen voor je ze mag lezen. Dat is vreemd, wetgeving die niet openbaar is maar waar je wel voor gestraft kunt worden. Dat je moet betalen voor wetgeving en de inhoud van wetten niet vrij mag verspreiden was ook al jaren een doorn in het oog van anderen dan mijzelf, ondermeer Knooble. Zij hebben een rechtzaak tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de openbaarheid van de NEN normen en de rechter in Den Haag heeft hier op 31 december 2008 uitspraak over gedaan.

De uitspraak komt er in het kort op neer dat de regelingen in het Bouwbesluit 2003 niet verbindend zijn, voor zover daarin wordt verwezen naar de NEN normen.

Dit is een behoorlijke opsteker. In Kazachstan is het voor mij vrij eenvoudig via internet na te gaan aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen. In Nederland was dat tot nu toe bijna een staatsgeheim. Met de uitspraak van de rechter zullen de NEN normen hopelijk binnen niet al te lange tijd openbaar en algemeen beschikbaar worden zodat ik er bij de bouw in Kazachstan mijn voordeel mee kan doen.

23 queries. 0.204 seconds.