7 Sep 2006

GPS nauwkeuriger dan meetlint

Categorie: Dagelijkse leven — lammert @ 17:38

Zoals al gemeld heeft mijn schoonvader enkele dagen geleden 600 meter waterleiding gekocht om de boerderij in de bergen het hele jaar door van goed drinkwater te voorzien. Zelf heb ik samen met Elmira een jaar geleden het traject al eens met een GPS en barometrische hoogtemeter opgemeten. Toen kwamen we op dik 700 meter leiding dat noodzakelijk zou zijn. Mijn schoonvader heeft de meting vorige week nog eens uitgevoerd met een meetlint en kwam tot de conclusie dat 600 meter ook zou moeten kunnen.

De afstand is inderdaad wat korter geworden, omdat de sauna die een stukje van de boerderij af staat verplaatst wordt naar een plekje dichter bij huis. Bovendien zijn stukken waar een zandpad gepasseerd wordt voor de veiligheid in stalen buis uitgevoerd om te voorkomen dat de vrachtwagens van het natuurreservaat de leiding kapot rijden. Toch bleek er een stuk van 40 meter te kort te zijn. De meting per GPS was dus kennelijk toch nauwkeuriger dan het meetlint.

De eerste 600 meter inclusief de zandbezinkbak zijn trouwens al aangelegd. De leiding moet nog wel op plekken een stuk ingegraven worden om tegen de vorst bestand te zijn. Dat gaat gelukkig gemakkelijk want het grootste deel van de bodem bij de boerderij is stenenvrij. Met het ingraven wordt echter gewacht tot er een regenbui is geweest. Door de lange droogte is de grond nu uitgedroogd en hard maar zodra er een bui is geweest gaat het graven gemakkelijk.

Met de barometrische hoogtemeter heb ik vorig jaar een hoogteverschil van 35 meter gemeten tussen de bron en de boerderij. De zandbezinkbak die tegelijkertijd als buffervat dient als er veel vraag is staat iets onder de bron opgesteld zodat hij door natuurlijk verval volloopt en Ruslan meldde vandaag dat de druk op de leiding 3 bar is. Dat komt vrij aardig overeen met het gemeten hoogteverschil. Weer een bewijs dat dergelijke meetapparatuur prima functioneert.

23 queries. 0.499 seconds.