29 Aug 2007

Pake en Beppe op bezoek

Categorie: Dagelijkse leven — lammert @ 17:18

Bij mijn terugkeer vanuit Nederland naar Kazachstan zijn pake en beppe meegereist. Ze hebben hun derde kleinkind nog niet gezien. Omdat de zomer nog niet helemaal voorbij is en het daardoor nog vrij warm is overdag zitten ze hier in de schaduw aan de wegrand.

Pake en Beppe op bezoek

25 queries. 0.525 seconds.