30 Oct 2007

Veel bouwactiviteit

Categorie: Nieuwbouw huis — lammert @ 16:30

Er is bij ons op het bouwterrein nog zelden zoveel activiteit geweest als vandaag. Terwijl op de achtergrond een graafmachine bezig om de bouwput voor ons huis te graven worden op de voorgrond bekistingskokers volgestort voor de pilaren van onze omheining.

Ons doel is om maar één keer in ons leven te hoeven bouwen, vandaar dat de pilaren van 40 x 40 cm massief gewapend beton worden. De bekistingsplaten zijn exact op maat en kunnen met de telescopische uithouders exact waterpas worden gesteld Uiteraard is niets van dat spul hier te koop. De telescopische uithouders zijn door mij afgelopen week gemaakt uit 3/4″ waterleidingbuis met M20 draadeinden en de bekistingsplaten zijn in de weken daarvoor door mij uitgezaagd en in elkaar gelast. Het kost al met al daarom heel wat voorbereiding voor met het echte bouwen kan worden begonnen. Het voordeel is wel, dat alles dan in één keer recht staat en dat de pilaren mooie vlakke gladde wanden hebben en dat is ook wat waard.

Pilaren storen en bouwput graven

24 queries. 0.505 seconds.