6 Jul 2012

Bocht in ventilatiekanaal

Categorie: Onze bouwval — lammert @ 13:02

De ventilatie van de kelder gaat door twee buizen aan weerszijden waarvan eentje bijna op vloerniveau zit, en de andere op plafondniveau. Op de buis die op de vloer uitkomt is een schuin stuk gezet waardoor het ventilatiekanaal midden in de nog te metselen muur verder gaat. Er is een stuk uit de bestaande fundering gehakt om er voor te zorgen dat na het storten van het kelderplafond er geen enkel stuk buis meer vrij ligt.

Het hakken van dit stuk uit de fundering had overigens nog aardig wat voeten in de aarde. De fundering is nu zo’n jaar geleden gestort en de gebroken stenen, voldoende cement, de juiste water-cement verhouding en de trilnaald hebben hun sporen nagelaten. Dit beton heeft een langere levensduur dan standaard Kazachstaans beton.

Het is noodzakelijk om het ventilatiekanaal in de muur omhoog te brengen vanwege de sneeuw. In dit deel van het dorp kan de sneeuw door de trekwinden vanuit Siberië door de Chokpak pas ‘s winters zo’n twee meter hoog liggen. De openingen van de ventilatiekanalen moeten boven dit niveau om te voorkomen dat sneeuw en smeltwater de kelder insijpelt. We laten de ventilatieopeningen daarom vlak onder het dak uitkomen.

Ventilatiebuis van de kelder

Kazachstan is een droog land, maar…

Categorie: Dagelijkse leven — lammert @ 9:36

Het is wat moeilijk op te maken uit de foto, maar dit stroompje is de weg waaraan onze beide bouwterreinen gelegen zijn. Men heeft een nieuw irrigatiekanaaltje gegraven maar dat is nogal houtje touwtje gedaan en daardoor stroomt het water net zo gemakkelijk naast het kanaal, als door het kanaal.

Gelukkig is dit een tijdelijke situatie. Er is voor dit jaar geld vrijgekomen van de overheid voor asfaltering van de straat waarbij direct een betonnen irrigatiekanaal zal worden geplaatst.

Water over de weg

10 queries. 0.043 seconds.